570/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (460/2008) 46 § seuraavasti:

46 §
Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, tukiyksikön päällikön, kehittämiskeskuksen päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, tukiyksikön päällikkö, kehittämiskeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä; sekä

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin ja vastuualueisiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) maakunnan kehittämisraha;

2) Kainuun kehittämisraha;

3) rakennerahasto-ohjelmien varat;

4) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

5) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet sekä

6) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.