555/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta 18 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (814/2003) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 533/2005, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 19 §:n 2 momentin ja 26 §:n 1 momentin vaatimuksesta, joka koskee komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II moottoripyörän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen kohtien 6.2.4 ja 6.2.5 soveltamista 50 kilometrin tuntinopeudella, saadaan kuitenkin poiketa ennen 30 päivää syyskuuta 2008. Mainitun direktiivin liitteen II kohdassa 5.2 mainittujen ajokokeessa käytettäviä ajoneuvoja koskevien vaatimusten soveltamisesta saadaan poiketa ennen 30 päivää syyskuuta 2013, jos ajoneuvo on hyväksytty kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja se täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EYVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.