551/2008

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2005―2007 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus
euroa
Rannikko/Etelärannikko 32,56
Rannikko/ Pohjanmaa 29,50
Lounais-Suomi 36,96
Häme-Uusimaa 39,61
Kaakkois-Suomi 37,00
Pirkanmaa 39,47
Etelä-Savo 38,02
Etelä-Pohjanmaa 31,90
Keski-Suomi 37,64
Pohjois-Savo 36,34
Pohjois-Karjala 34,55
Kainuu 30,21
Pohjois-Pohjanmaa 25,48
Lappi 25,33
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2008. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 4 päivänä syyskuuta 2008 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 19 päivänä kesäkuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (727/2007).

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Marjukka Mähönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.