496/2008

Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 12 §:n 4 momentti, 28 §:n 3 momentti ja 44 §:n 4 momentti, seuraavasti:

12 §
Tuettavaa toimenpidettä koskeva elinkeinosuunnitelma

Myönnettäessä tukea maatilan lämpökeskuksiin, salaojitukseen tai maanhankintaan elinkeinosuunnitelmaan on sisällytettävä ainoastaan 1 momentin 1, 2 a―2 e, 3 ja 4 kohdassa edellytetyt tiedot. Lisäksi elinkeinosuunnitelmaan on liitettävä maatalouden maksuvalmiussuunnitelma, josta ilmenee 5 §:ssä säädetty maatalouden kassajäämä. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittava hakemusvuodelta ja hakemusvuotta seuraavalta vuodelta.

28 §
Lainamuotoisen tuen tukitaso

Diskonttauskorkona käytetään viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta annetussa komission tiedonannossa (08/C 14/02); EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6 tarkoitettua viitekorkoa.

44 §
Investointiavustuksen ja lainan maksamisen sekä lainan nostoluvan hakuaika

Jos hankkeeseen on myönnetty yksinomaan korkotukilainaa tai avustuksen lisäksi korkotukilainaa, on lainan nostolupaa haettava vastaavassa määräajassa, johon sovelletaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään avustuksen maksamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.