480/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston päätös Hauhon kunnan, Kalvolan kunnan, Lammin kunnan, Rengon kunnan ja Tuuloksen kunnan liittämisestä Hämeenlinnan kaupunkiin sekä eräiden alueiden siirtämisestä Hattulan kunnasta Hämeenlinnan kaupunkiin

Valtioneuvosto on 19 päivänä kesäkuuta 2008 antamaansa päätöstä korjaten päättänyt 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla kuntajaon muutoksesta seuraavasti:

Kuntajaon muutos

Hauhon kunta, Kalvolan kunta, Lammin kunta, Rengon kunta ja Tuuloksen kunta liitetään Hämeenlinnan kaupunkiin.

Hattulan kunnasta siirretään Hämeenlinnan kaupunkiin seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Hakimäen kylästä kokonaan tila Renkasalo 1:27.

2) Halkorven kylästä osa tilan Ahola 2:21 Kanajärven palstasta.

3) Hyrvälän kylästä kokonaan tilat Metsämutula 1:20, Mutula 1:21, Mäntyaho 2:60, Niittyaho 2:61, Mutulanaho 2:62, Haanperä 2:63, Mutula 2:64, Mansikka-aho 2:88, Takamaa 6:2.

4) Ihalemmin kylästä kokonaan tilat Kylmälahti 1:5, Kylmälahti I 2:49, Karpalo 2:76, Onnela 3:28, Kylmälahti 3:32, Kylmälahti II 3:34, Suviniemi 3:45, Kivilahti 3:46, Tuulenpesä 3:48, Niininiemi 3:53, Sotkan-Uuttu 3:56, Lisämaa 3:58, Sotka 4:3, Tuomela 5:4, Ranta-Tuomela 5:15, Myllyjärvi 6:6, Tiensuu II 6:15, Ahonen 6:25, Sotka 6:26, Erälahti 7:21, Sotkanranta 7:23, Erälahti 2 7:25, Alanko 7:26, Mäkilä 8:2, Tiensuu 8:28, Oinasniemi 9:11, Sotkansaaret 9:35, Kiviniemi 9:37, Mansikkamäki 9:38, Pikkutalo 9:39, Waakkula 9:50, Kukkamaa 9:51, Kuorijoki 9:52, Sakaniemi 9:84, Riistalahti 9:87, Karjuniemi 9:88, Kirstinkärki 9:101 ja Tikanmäki 9:120 sekä osa tilan Yli-Uotila 1:29 eteläisimmästä Sotkajärven palstasta, tilan Torppa 3:54 eteläisempi Sotkajärven palsta ja Kuorijoen palsta ja tilan Marjaniemi 3:55 Hevonniemen palsta.

5) Kalkosen kylästä kokonaan tilat Siipi 1:100, Kärki 1:101, Mäkelä 1:102, Toivola 1:103 ja Sotkamaja 1:129 sekä rekisteriyksikön Kalkkosen yhteinen vesialue ja vesijättö 82-406-876-1 Päällinen-järven palstat ja Sotkajärven palsta.

6) Katinalan kylästä kokonaan tilat Hakala 1:18, Pätkä 1:42, Pitkä 1:43, Koivuniemi 2:68, Mäkelä 3:24, Jokiniemi 3:25, Mäntymäki 4:36, Mäntyaho 4:37, Saarimäki 5:16, Rantamaa II 5:29, Rantamaa 6:57, Aunela 6:125, Honkaniemi 6:142, Ihantala 6:144, Kesälammi 6:146, Puolenhehtaarinmetsä 6:150, Sillanpää 8:61, Mäntyniemi 8:63, Kiviranta 8:66, Kuusikko 8:67, Hamaja 8:68, Kivitorppa 8:69, Kaislaranta 8:70, Linnunpesä 8:72, Poukama 8:74, Karila 8:75, Lonka 8:76, Järvensivu 8:118, Vieremä 8:119, Nimetön 9:35, Möykky 9:36, Risti 9:37, Valkeakorpi 9:43, Hirvas 9:44, Rantala 9:46, Mäki-Jussila 9:48, Vahalahti 9:51, Koivula 9:52, Sääskenpesä 9:53, Mustalammi 9:54, Takala 9:60, Saparo 18:3, Harjula 2 18:4, Seiväshuhta 18:5, Selkola 18:8, Töyräs 18:10, Haapala 18:11, Kaju 18:13, Kivimaa 18:14, Harjula 18:15, Lammila 27:0 ja Pirttipelto 27:1 sekä tilan Korpela 2:28 Pitkäjärven palsta ja osa Karhumäensuon palstasta, osa tilan Toivola 3:8 Karhumäensuon palstasta, osa tilasta Patakangas 4:7, osa tilasta Peltola 5:4, osa tilasta Keskilammi 6:141, tilan Porrassuo 7:37 Karhumäen palsta ja Karhumäensuon palsta sekä tilan Takalammi 9:38 Mustalammin palsta.

7) Kerälän kylästä osa tilasta Kerilahti 1:18.

8) Kivijoen kylästä tilan Viitala 1:20 metsäpalsta.

9) Kouvolan kylästä kokonaan tilat Suoharju 4:1, Suotorppa 4:3, Suopirtti 4:5, Jonnala 4:7 ja Suojärvi 4:8.

10) Leiniälän kylästä osa tilasta Leiniälä 13:0.

11) Nihattulan kylästä kokonaan tilat Mutula I 4:31, Mutula II 5:33 ja Mutulankämppä 15:8 ja osa tilasta Nihattula 15:11 sekä rekisteriyksikön Yht. vesialueet 82-417-876-1 Suojärven palsta.

12) Nummen kylästä kokonaan tilat Valkama 1:151, Suopalsta 2:17, Mattis 3 3:17, Rinne 4:2, Mustalammi 4:31, Takametsä 5:21, Vihtorin korpi 5:22, Etumetsä 6:29, Kuusimaa 6:30, Suokorpi 7:26, Korpisalo 7:27, Perämetsä 7:30, Suojärvenmetsä 8:29, Tyynilahti 9:12, Riihisalo 9:34, Murtomaa 9:39, Metsola 9:41, Lähdeaho 9:45, Pikkusalo 9:46, Metsola II 9:50, Vanha-Salo 9:52, Salo 9:53, Viiala 10:2 ja Tasanne 10:8.

13) Pelkolan kylästä kokonaan tila Salovehmas 1:49, osa tilasta Tähilampi 2:62, tilan Umpilampi 3:44 Kissalammin palsta, osa tilan Takalikko 4:4 Vaarinsuon palstasta, osa tilasta Kaita 4:118, osa tilan Tähilamminmaa 5:76 Vaarinsuon palstasta ja osa tilan Renkajärvi 5:77 Vaarinsuon palstasta sekä rekisteriyksiköstä Pelkolan yhteinen vesialue ja vesijättö 82-421-876-1 Uljasjärven palsta ja Kissalammin palsta.

14) Pyhälahden kylästä kokonaan tila Uljaskoto 1:109, tilan Tähilammi 1:106 Koiralammin palsta, tilan Kokomatka 2:7 Koiralammin palsta ja tilan Määränpää 2:48 Koiralammin palsta sekä rekisteriyksiköstä Pyhälahden yhteinen vesialue ja vesijättö 82-422-876-1 Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta.

15) Takajärven kylästä kokonaan tilat Pentti 1:18, Kokkola 1:19, Tammikärki 2 1:20, Soppelo 2 1:21, Kiviranta 1:22, Villenmäki 1:28, Peurakumpu 1:29, Käenkolo 1:30, Soikkula 1:31, Kaaripuu 1:33, Onnela 1:41, Kuusipirtti 1:42, Koivikko 1:45, Honkarinne 1:46, Peuramäki 1:47, Koivulahti 1:48, Uusitalo 1:49, Raippakari 1:50, Ilvesranta 1:51, Nummiranta 2:22, Nummilahti 2:23, Rantalehto 2:24, Tammikärki 2:25, Soppelo 2:26, Tähilahti 2:27 ja Tähitupa 2:44.

16) Vuohiniemen kylästä kokonaan tilat Kilpilampi 1:5 ja Kaukomaa 2:26.

17) Kokonaan lunastusyksikkö Yleinen tie 82-895-2-9 ja osa lunastusyksiköistä Yleinen tie 82-895-2-7.

18) Rekisteriyksikön Mustialan yhteismetsä 82-874-1-0 Pikku Hirvilammin palsta.

19) Rekisteriyksikön Yhteinen vesialue 82-876-2-0 Myllyjärven, Suojärven, Pitkäjärven, Pikku Hirvilammin, Hirvilammin, Mustalammin ja Valkealammin palstat.

20) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt 82-876-6-9, Valkealammit palsta, Alanen-järvipalsta ja osa Sotkajärven palstasta.

21) Rekisteriyksikön Ihalemmen ja Kerälän yhteinen vesialue ja yhteiset vesijätöt Päällisessä 82-876-6-7 molemmat palstat.

22) Rekisteriyksikön Yht. vesialue 82-876-11-0 Uljasjärven palsta ja Iso Tähilammin palsta.

23) Rekisteriyksikön Yht. maa-alueet 82-878-8-0 Päällinen-järven palstat ja kahta saarta (itäisimmät saaret) lukuunottamatta Sotkajärven palstat sekä rajaselityksen kattamalla alueella olevat muut mahdolliset yhteiset alueet ja rekisteriyksiköt.

Uusi raja alkaa Kalvolan ja Hattulan väliseltä kuntarajalta Kalvolan kunnan Kanajärven kylän tilan Päiväranta 1:6 koilliskulman rajamerkistä nro 2 edeten kuntarajasta kohtisuoraan Hattulan kunnan Halkorven kylän tilan Ahola 2:21 läpi Hakimäen kylän tilan Renkasalo II 1:29 eteläisimmän palstan läntiseen rajaan asti ja tätä pitkin lounaaseen pyykkiin 52.

Tästä raja jatkuu tilan Renkasalo II 1:29 ja tilan Renkasalo 1:27 välistä rajaa kaakkoon pyykkiin 51 ja edelleen tilojen Renkasalo 1:27 ja Mustialan yhteismetsän 874:1:0 välistä rajaa lounaaseen pyykkiin 4 ja siitä Mustialan yhteismetsän 874:1:0 ja Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 välistä rajaa pyykkiin 3.

Pyykistä 3 raja kulkee Ihalemmen kylän tilan Sotka 6:26 ja tilojen Koivukangas 8:20 sekä Helmikkala 8:23 välistä rajaa lounaaseen pyykin 107 kautta pyykkiin 112 ja siitä tilan Helmikkala 8:23 eteläistä rajaa pitkin pyykkiin 116 ja edelleen etelälounaaseen Ihalemmen kylän tilojen Tiensuu 8:28 ja Salkoniemi 9:89 välistä rajaa pyykkiin 115 ja kääntyen sitten tilan Salkoniemi 9:89 eteläistä rajaa pyykkiin 24 ja siitä 174 metriä Sotkajärveen siten että tilaan Salkoniemi 9:89 kuuluva saari jää Hattulan kunnan puolelle.

Sotkajärvessä raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu pisteeseen, joka on Sotkajärvessä Ihalemmen kylän tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli-Uotila 1:29 välisen rajan pyykkiväli 253-169 suunnalla 39 metriä pyykistä 169 Sotkajärveen.

Pyykistä 169 raja jatkuu lounaaseen tilojen Kylmälahti 1:5 ja Yli-Uotila 1:29 välistä rajaa pitkin Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti ja tästä tilan Yli-Uotila 1:29, Kerälän kylän tilan Kerilahti 1:18, Pelkolan kylän tilan Tähilampi 2:62 sekä Leiniälän kylän tilan Leiniälä 13:0 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa seuraten pisteeseen, jossa Pelkolan kylän tilan Heinola 1:27 etelärajan suunta leikkaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunan.

Leikkauspisteestä raja jatkuu tilan Heinola 1:27 etelärajan pyykkiin 6 ja siitä Pelkolan kylän tilojen Heinola 1:27, Lehtola 1:23 ja Takavehmas 1:25 etelärajaa seuraten pyykkien 7 ja 6 kautta pyykkiin 5 ja edelleen koilliseen tilojen Takavehmas 1:25 ja Kaita 4:118 välistä rajaa Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaan asti.

Tästä raja kulkee Pelkolan kylän tilojen Kaita 4:118, Takalikko 4:4, Tähilamminmaa 5:76 ja Renkajärvi 5:77 alueella Takala-Silmälä yksityistien pohjoisreunaa pitkin tilojen Renkajärvi 5:77 ja Nuppulinna 3:40 väliseen pyykkiin 55 asti ja siitä Pelkolan kylän tilojen Nuppulinna 3:40, Sammalranta 3:42, Hannula 3:43 ja Joutsenranta 2:57 etelärajoja pitkin pyykkien 67, 69, 70, 73, 88, 89 ja 98 kautta pyykkiin 99 asti ja tästä koilliseen tilojen Joutsenranta 2:57 ja Pyhälahden kylän tilan Tähilammi 1:106 väliseen rajapyykkiin 39.

Pyykistä 39 raja jatkuu koilliseen Pelkolan ja Pyhälahden kylien välistä rajaa myöten Iso Tähilammen poikki Pelkolan kylän tilan Kesäranta 15:0 rantarajaan asti ja edelleen kaakkoon tilan Kesäranta 15:0 rantarajaa seuraten pyykkiin 16 ja siitä tilan Kesäranta 15:0 ja Takajärven kylän tilan Raippakari 1:50 välistä rajaa pitkin pyykkiin 15.

Tästä raja kääntyy kaakkoon tilan Raippakari 1:50 ja Pyhälahden kylän tilojen Tähilammi 1:106 sekä Määränpää 2:48 välistä rajaa pitkin pyykin 2 kautta pyykkiin 11 ja edelleen koilliseen tilan Määränpää 2:48 ja Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 välistä rajaa pitkin pyykkiin 72.

Pyykistä 72 raja jatkuu kaakkoon Takajärven kylän tilojen Kokkola 1:19 ja Pentti 1:18 sekä Kosken kylän tilojen Perä-Koivula 1:140, Kotiveräjä 1:138, Koivula II 1:137 ja Koivula 1:139 välistä rajaa pitkin pyykkien 89, 76, 4 ja 1 kautta pyykkiin 5 ja edelleen Takajärven kylän tilan Kokkola 1:19 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykkiin 26.

Pyykistä 26 raja kääntyy koilliseen ja kulkee tilojen Nihattula 15:11 ja Hyrvälän kylän tilan Niittyaho 2:61 välistä rajaa pyykkiin 1 ja siitä kaakkoon Hyrvälän kylän tilojen Niittyaho 2:61 Mäntyaho 2:60 sekä Metsämaa 2:9 välistä rajaa myöten pyykin 14 kautta pyykkiin 2 ja edelleen lounaaseen Hyrvälän kylän tilojen Mäntyaho 2:60 sekä Mutulanaho 2:62 ja Nihattulan kylän tilan Nihattula 15:11 välistä rajaa pitkin pyykin 17 kautta pyykkiin 4.

Tästä raja kulkee Nihattulan kylän tilojen Nihattula 15:11 sekä Mutula I 4:31 ja Mutulankämppä 15:8 välistä rajaa pitkin pyykkien 6, 55 ja 44 kautta pyykkiin 74 ja siitä kaakkoon Nihattulan tilan 15:11 poikki Kivijoen kylän tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20 metsäpalstojen väliseen rajapyykkiin 23 ja siitä edelleen tilojen Keskitalo 1:7 ja Viitala 1:20 väliseen rajapyykkiin 24.

Pyykistä 24 raja kulkee lounaaseen Kivijoen kylän tilan Viitala 1:20 ja Kouvolan kylän tilan Siironen 2:38 metsäpalstan välistä rajaa pyykkiin 17 ja edelleen Kouvolan kylän tilojen Siironen 2:38, Maarenka 1:27 ja Metsä-Laurila 3:65 metsäpalstojen etelärajaa pyykkien 18 ja 2 kautta pyykkiin 1.

Tästä raja kääntyy etelälounaaseen Kouvolan kylän tilan Suojärvi 4:8 ja Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 väliseen rajapyykkiin 2 jatkuen siitä Katinalan kylän tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Suojärvenmetsä 8:29 pohjoisemman palstan välistä rajaa pyykkiin 1 ja edelleen tilan Porrassuo 7:37 itäistä rajaa pyykin 23 kautta tilan Porrassuo 7:37 ja Nummen kylän tilan Mustalammi 4:31 väliselle rajapyykille 22.

Pyykistä 22 raja jatkuu Nummen kylän tilojen Mustalammi 4:31 ja Haaralamminpalsta 3:18 välistä rajaa pyykille 21 ja siitä koilliseen tilan Haaralamminpalsta 3:18 ja Katinalan kylän tilan Valkeakorpi 9:43 väliselle rajapyykille 11 ja edelleen Katinalan kylän tilan etelärajaa pyykin 9 kautta tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 väliselle rajapyykille 10.

Tästä raja kääntyy koilliseen seuraten tilojen Annila 9:34 ja Nimetön 9:35 välistä rajaa Katinalan kylän tilan Takala 9:60 rajalle rajapisteelle 8 asti ja siitä kiertäen tilan Takala 9:60 rajat rajapisteen 7 ja pyykkien 96 ja 90 kautta rajapisteelle 97 ja edelleen tilojen Nimetön 9:35 ja Kangasmetsä 9:59 välistä rajaa pyykille 9 ja siitä tilojen Kangasmetsä 9:59 ja Porrassuo 7:37 välistä rajaa pyykille 6.

Pyykistä 6 raja kulkee Katinalan kylän tilojen Metsäranta 8:58, Juhola 8:57 ja Lehtimaa 8:53 etelärajaa pyykkien 3 ja 2 kautta pyykille 4 ja edelleen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Mäntyniemi 8:63 välistä rajaa pitkin pyykin 3 kautta tilan Mäntyniemi 8:63 pohjoiselle pyykille 2.

Tästä raja jatkuu koilliseen tilojen Lehtimaa 8:53 ja Kesälammi 6:146 väliseen rajapyykkiin 30 ja edelleen samalla suunnalla tilojen Lehtimaa 8:53 ja Keskilammi 6:141 väliselle rajapyykille 24 ja siitä raja kääntyy tilojen Keskilammi 6:141 ja Keskilaakso 6:148 väliselle rajapyykille 26 ja jatkuu tilojen Keskilammi 6:141 ja Rantapelto 6:66 välistä rajaa pyykkien 4 ja 3 kautta pyykille 2.

Pyykistä 2 raja jatkuu tilojen Peltola 5:4 ja Patakangas 4:7 sekä tilan Toivola 3:8 eteläisen palstan ja tilan Korpela 2:28 keskimmäisen palstan läpi pellon reunaa ja ojaa noudattaen tilan Porrassuo 7:37 läntiselle rajalle asti ja jatkuen siitä etelälounaaseen tilojen Porrassuo 7:37 ja Korpela 2:28 välistä rajaa tilojen Porrassuo 7:37 ja Hakala 1:18 väliselle rajapyykille 3 ja edelleen tilan Hakala 1:18 pohjoisrajaa Hattulan ja Rengon kunnan rajalle pyykille 4.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Hämeenlinnan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.