444/2008

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 16 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 16 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1243/1997, seuraavasti:

16 §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka mukaan:

1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäen täyttää säädetyt terveysvaatimukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa;

2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava alkolukko, automaattivaihteisto tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Janne Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.