423/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 9 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 4 § seuraavasti:

4 §
Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Sähkö- ja elektroniikkalaite on suunniteltava ja valmistettava siten, että:

1) vaarallisia aineita käytetään mahdollisimman vähän;

2) sähkö- ja elektroniikkalaiteromun purkaminen, uudelleenkäyttö ja kierrättäminen tai muu hyödyntäminen on mahdollisimman helppoa;

3) kierrätettyjä materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon;

4) tuotteesta ei aiheudu jätteenä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle;

5) laitteessa oleva paristo tai akku voidaan helposti ja turvallisesti poistaa laitteesta ja laitteessa on poistamista koskevat ohjeet sekä tiedot pariston tai akun lajista.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistamisessa ei saa käyttää menetelmiä, joilla tarkoituksellisesti estetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttö, ellei täten saavuteta ympäristönsuojelun ja turvallisuuden kannalta ylivoimaista hyötyä.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei sovelleta, jos turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät syyt taikka lääketieteelliset syyt edellyttävät jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää kytkentää laitteen ja pariston tai akun välillä.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2008.

Tätä asetusta ei sovelleta sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen, joka on saatettu markkinoille ennen asetuksen voimaantuloa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (32006L066); EYVL N:o L 266, 26.9.2006, s. 1

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.