420/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (636/2007) 6 ja 13 § seuraavasti:

6 §
Valvonnan laajentaminen

Jos jonkin muun kuin tässä asetuksessa tarkoitetun tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea tai eläinten hyvinvoinnin tukea hakenut maatila on laiminlyönyt tässä asetuksessa säädetyn velvollisuuden, valvontaviranomaisen on laajennettava tarkastus tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn säädöksen tai hallinnollisessa tarkastuksessa soveltamisasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 33 ja 34 alakohdassa määritellyn vaatimuksen tai standardin osalta.

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen ja tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja eläinten hyvinvoinnin tukeen säädetään tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 ja 67 artiklassa.


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Juha Palonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.