417/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistustuesta 2 päivänä marraskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (940/2006) 5 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

5 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen määräytymisperusteet

Viljelijälle maksettava tuki määräytyy viitekauden perustoimitusoikeuden perusteella siten, että tukea maksetaan 38 prosentille viitekauden perustoimitusoikeuden määrästä. Tuen määrä on 113,50 euroa tonnilta. Tuen maksamisesta viljelijälle takautuvasti säädetään neuvoston asetuksen 3 artiklan 8 kohdassa. Takautuvan tuen määrä on 178,80 euroa tonnilta.

Koneurakoitsijalle maksettava tuki määräytyy kasvukautta 2006 koskevan sopimuksen perusteella urakoidun sokerijuurikkaan kylvö- ja korjuualan perusteella siten, että tukea maksetaan 30 prosentille urakoitujen kylvö- ja korjuuhehtaarien määrästä. Koneurakoitsijan tukea ei kuitenkaan makseta sellaiselta juurikasalalta, joka on koneurakoitsijan tai kylvö- taikka korjuukoneen omistajan tai omistajien hallinnassa. Tuen määrä on 370 euroa hehtaarilta.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Juha Palonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.