405/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta 1 päivänä heinäkuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (633/2004) 1 §:n 2 momentti ja

muutetaan 28 §:n 1 momentti seuraavasti:

28 §
Nostolaitetarkastajan pätevyys

Satamassa käytettävien nostureiden tarkastukset tekee työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiantuntijayhteisö. Aluksen nostolaitteiden määräaikaistarkastukset ja nostokyvyltään enintään 1 000 kilogramman nosturin ja alle 25 tonnimetrin kuormausnosturin tarkastukset voi tehdä myös mainitussa momentissa tarkoitettu asiantuntija.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.