402/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus sähköturvallisuusasetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuusasetuksen (498/1996) 14 §:n 2 momentti seuraavasti:

14 §

Hissillä tarkoitetaan tässä asetuksessa ja sähköturvallisuuslain nojalla annetuissa määräyksissä nostolaitetta:

1) joka liikkuu määrättyjen tasojen välillä;

2) jossa on kuorman kantava yksikkö, joka liikkuu yli 15 asteen kulmassa vaakatasoon nähden jäykkiä johteita pitkin tai pysyvällä radalla;

3) joka on suunniteltu kuljettamaan:

a) henkilöitä;

b) henkilöitä tai tavaroita;

c) yksinomaan tavaroita, jos henkilö voi mennä kuorman kantavaan yksikköön sisälle vaikeuksitta ja sisäpuolella on ohjauslaitteet tai sisäpuolella oleva henkilö ulottuu ohjauslaitteisiin.Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY (32006D0042); EYVL N:o L 157, 9.6.2006, s. 24

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.