401/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan hissien turvallisuudesta 5 päivänä kesäkuuta 1997 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (564/1997) 2 § ja liitteen I kohta 1.2 seuraavasti:

2 §
Soveltamisalan rajauksia

Tätä päätöstä ei sovelleta:

1) nostolaitteisiin, joiden nopeus on enintään 0,15 metriä sekunnissa;

2) rakennushisseihin;

3) köysiratoihin, mukaan lukien raiteilla kulkevat köysiradat;

4) sotilas- tai poliisikäyttöön suunniteltuihin ja rakennettuihin hisseihin;

5) nostolaitteisiin, joista voi tehdä työtehtäviä;

6) kaivoskuiluissa käytettäviin nostolaitteisiin;

7) nostolaitteisiin, jotka on tarkoitettu esiintyjien nostamiseen esitysten aikana;

8) kulkuneuvoihin asennettuihin nostolaitteisiin;

9) koneen osana oleviin nostolaitteisiin, jotka on tarkoitettu yksinomaan työskentelypaikalle kulkemiseen;

10) hammasratajuniin;

11) liukuportaisiin ja -käytäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY (32006D0042); EYVL N:o L 157, 9.6.2006, s. 24

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sari Rapinoja

Liite I

1.2 Kuorman kantava yksikkö
Jokaisessa hississä kuorman kantavan yksikön tulee olla kori. Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että siinä on riittävästi tilaa ja sen koko ja lujuus vastaavat hissin rakentajan sille vahvistamaa suurinta henkilömäärää ja nimelliskuormaa.
Jos hissi on suunniteltu henkilökuljetukseen ja jos sen kori on mitoiltaan riittävän suuri, kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen rakenteelliset ominaisuudet eivät haittaa tai estä vammaisten pääsyä hissiin tai hissin käyttöä. Tässä tapauksessa kori on suunniteltava ja rakennettava myös siten, että vammaisten hissin käyttöä helpottavien asianmukaisten muutosten tekeminen on mahdollista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.