377/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsäasetuksen (1200/1996) 2 §:n 4 momentti seuraavasti:

2 §
Toimenpiteet uuden puuston aikaansaamiseksi

Metsää luontaisesti uudistettaessa uudistusalalla tulee olla riittävä määrä sellaisia luontaisesti syntyneitä ja niitä tarvittaessa täydentäviä viljelytaimia, joilla on edellytykset kehittyä metsälain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi taimikoksi seuraavasti:

1) suojametsäalueella 15 vuodessa metsälain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta;

2) Inarin, Kittilän, Muonion, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kuntien alueella, suojametsäaluetta lukuunottamatta, 12 vuodessa metsälain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta;

3) Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueella sekä Lapin metsäkeskuksen muulla kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla alueella seitsemässä vuodessa metsälain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta;

4) Kainuun metsäkeskuksen alueella ja Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen muulla kuin 3 kohdassa tarkoitetulla alueella viidessä vuodessa metsälain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta; sekä

5) muualla maassa kahdessa vuodessa metsälain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden loppuunsaattamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.