371/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksutaulukon 2, 4 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 70/2008, seuraavasti:

2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 400 €
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan, kun hakemus on tehty sähköisesti 300 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 30 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 400 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Lähettämismaksu 135 €
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 250 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1a mukaan 1 700 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2a mukaan 1 700 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1b mukaan 550 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3a mukaan 550 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b, 71.2b ja 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus 945 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta
Jos Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt aiemmin kansallisen uutuustutkimuksen hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on ollut hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 100 % suoritetusta kansallisesta hakemusmaksusta 100 %
Palautus uutuustutkimusmaksusta
Jos Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin tehnyt kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta, on palautuksen määrä 50 tai 100 % aiemmin suoritetusta tutkimusmaksusta riippuen siitä, kuinka paljon Patentti- ja rekisterihallitus hyötyy tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 50 tai 100 %
4 §
Lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu 400 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 850 €
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 150 €
muut asiat 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
8 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 400 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Jos lisäsuojatodistusta koskeva vuosimaksu erääntyy maksettavaksi tämän asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen ja se suoritetaan etukäteen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on vuosimaksu suoritettava tämän asetuksen 4 §:n määräisenä.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.