368/2008

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 8 §:n 1 momentti, 12 § ja 15 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 22 a ja 22 b § seuraavasti:

8 §
Viherlannoitusnurmi

Luonnonhaittakorvausta ja ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tukea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole noudatettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai käyttöön liittyviä ehtoja.


12 §
Kasvipeitteinen kesanto

Perustoimenpiteen tukea ei makseta alalta, jolla ei ole noudatettu kasvipeitteisen kesannon perustoimenpiteen tuen ehtoja.

15 §
Pientareet ja suojakaistat

Perustoimenpiteen tuesta on vähennettävä 1―10 prosenttia, jos pientareet ja suojakaistat eivät ole tuen ehtojen mukaiset.


22 a §
Viljelijän ilmoittamat tiedot

Jos viljelijä ei toimita tarvittavia tietoja tai antaa valvonnassa puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja, tukea voidaan vähentää soveltamalla 4 luvussa säädettyjä kyseisen tukiehdon seuraamussääntöjä.

22 b §
Yli 50 prosentin seuraamus ympäristötukeen

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien perustoimenpiteisiin kohdistuvien prosenttiseuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia, perus- ja lisätoimenpiteen tukea ei makseta.

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien erityistukisopimukseen kohdistuvien prosenttiseuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia, kyseisestä erityistukisopimuksesta ei makseta tukea.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.