363/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien palotarkastustoiminnasta valtakunnan turvallisuuden vuoksi salassa pidettävissä kohteissa

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 35 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Palotarkastustoiminta puolustusvoimissa

Pääesikunta johtaa ja valvoo tässä asetuksessa tarkoitettua palotarkastustoimintaa.

Palotarkastajina toimivat puolustusvoimien palveluksessa olevat pelastuspäälliköt sekä muut pääesikunnan nimeämät tehtävään pätevät henkilöt.

2 §
Palotarkastuksen suorittaminen

Puolustusvoimien palotarkastaja suorittaa palotarkastuksen niissä puolustusvoimien käytössä olevissa valtakunnan turvallisuuden vuoksi salassa pidettävissä kohteissa, joista puolustusvoimat on pelastuslain (468/2003) 35 §:n 4 momentin nojalla ilmoittanut alueen pelastusviranomaiselle pitävänsä huolta.

Palotarkastuksen järjestelyistä sovitaan rakennuksen tai muun tarkastuskohteen omistajan tai haltijan ja puolustusvoimien palotarkastajan kesken.

3 §
Tietojen antaminen pelastustehtävää varten

Puolustusvoimien palotarkastaja ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle ja hätäkeskukselle pelastuslain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetut pelastustehtävän asianmukaisen ja turvalliseen suorittamisen edellyttämät tiedot.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoa edellyttäviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Esittelijä
Ilkka Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.