353/2008

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ensisaapumistoiminnasta 7 päivänä helmikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (118/2006) 10 § 3 momentti, ja

muutetaan 10 § 2 momentti ja 16 § seuraavasti:

10 §
Ilmoitus eläimistä saatavien elintarvikkeiden saapumisesta

Ensisaapumistoimijan on 1 momentin mukaisten ilmoitusten lisäksi toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle viimeistään kunkin kuun 15 päivänä yhteenvetoilmoitus edellisenä kuukautena vastaanottamistaan lähetyksistä. Yhteenvetoilmoitukseen on sisällytettävä ensisaapumispaikkakohtaiset tiedot lähetysten elintarvikelajista, lukumäärästä, koosta, lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta, alkuperämaasta ja alkuperälaitoksesta.

16 §
Vastaanotetuista lähetyksistä ilmoittaminen

Elintarviketurvallisuusviraston on pidettävä luetteloa ensisaapumistoimijoiden vastaanottamista lähetyksistä ja toimitettava kuukausittain yhteenveto vastaanotetuista lähetyksistä tiedoksi asianomaiselle ensisaapumistoimintaa valvovalle viranomaiselle ja lääninhallitukselle. Yhteenvetoon on sisällytettävä 10 § 2 momentin mukaiset tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY (31989L0662); EVYL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Terhi Laaksonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.