308/2008

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 14 päivänä heinäkuuta 2005 annetun opetusministeriön asetuksen (568/2005) liite VI, sellaisena kuin se on asetuksessa 693/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Liite VI

Teknillistieteelliset tutkinnot

Luettelo koulutusohjelmista ja tutkinto-ohjelmista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät teknillistieteellisellä alalla

LTY OY TTY TKK TY VY ÅA
Arkkitehtuuri x x x
Automaatiotekniikka x
Automaatio- ja systeemitekniikka x
Bioinformaatioteknologia x
Biotekniikka x x
Elektroniikka ja sähkötekniikka x
Energiatekniikka x
Energia- ja LVI-tekniikka x
Geomatiikka x
Informaatioverkostot x x
Kemiantekniikka x x
Kiinteistötalous x
Konetekniikka x x x x
Kuitu- ja tekstiilitekniikka x
Maisema-arkkitehtuuri x
Materiaalitekniikka x x
Prosessitekniikka x x
Puunjalostustekniikka x
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka x
Rakennustekniikka x
Sähkötekniikka x x x
Sähkö- ja energiatekniikka x
Teknillinen fysiikka ja matematiikka x x
Teknis-luonnontieteellinen x
Tietojohtaminen x
Tietoliikenne-elektroniikka x
Tietoliikennetekniikka x
Tietotekniikka x x x x x x
Tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka x
Tuotantotalous x x x x
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka x
Ympäristötekniikka x x
Ympäristö- ja energiatekniikka x

Huomautukset

1. Teknillinen korkeakoulu voi sijoittaa ylempään tutkinto-ohjelmaan valitsemansa opiskelijat ensiksi johonkin korkeakoulun itsensä hyväksymään ja nimeämään alempaan tutkinto-ohjelmaan tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittamaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.