306/2008

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 89 §:n 5 momentin ja tämän asetuksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;

2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia; ja

3) verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 50 000 euroa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

2 §

Valtiovarainministeriön asetuksen perusteena olevat sopimusmääräykset:

1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset:

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997 ja 34/1998) 3 artiklan 1 ja 3) kohta ja 10 artiklan 7 kappale,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b 4) kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan 1 e 2) kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset:

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 84/1997 ja 31/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien liiton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1997 ja 32/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 13 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 85/1996) 3 artiklan 1 g 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 16 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopsS 120/2007) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 20 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopS 91/2007) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Azerbaidzhanin tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä syyskuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS 94/2006) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä huhtikuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1997 ja 33/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS 78/1995 ja 4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen (SopS 59/1984) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1998) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 18/2001) 3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987), jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta [Serbian], Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian ja Montenegron välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn sopimuksen (SopS 2/2007) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 62/1987) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Kirgistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 3 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS 14/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen (SopS 23/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Maltan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 30 päivänä lokakuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS 82/2001) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS 8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysvaltojen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä helmikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 65/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta 1977 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1979) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen tasavallan ja Romanian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 7/2000) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn sopimuksen (SopS 115/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä helmikuuta 1999 tehdyn sopimuksen (SopS 28/2000) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Slovenian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 19 päivänä syyskuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS 70/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan 1 i ii) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja 5/1996) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 61/1988) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9 päivänä huhtikuuta 1998 tehdyn sopimuksen (SopS 10/1999) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 4 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn sopimuksen (SopS 110/2002) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn sopimuksen (Sops 112/2002) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.

3) Yleissopimukset:

Veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3 artiklan 1 d) kohta.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan verohallituksen ja Länsi-Suomen veroviraston määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita 12 päivänä joulukuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus (1289/2007).

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Ylitarkastaja
Harri Joiniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.