296/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1) kohta, 7 §:n 2 momentti seuraavasti:


3 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot. Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo toimialansa osalta Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä. Ympäristöministeriön yhteydessä on myös öljysuojarahasto.

4 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto. Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, kansainvälisten asiain yksikkö ja viestintäyksikkö. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla sekä yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;


7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan ja tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Riitta Rainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.