274/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 5 päivänä joulukuuta 2007 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2007) liite 3, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeri
Anu Vehviläinen

Merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman

Liite 3

ALUSREKISTERISUORITTEET, MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET

ALUSREKISTERISUORITTEET

Toimenpidemaksut euroa
Rekisteröinti 206
Muutos rekisteritietoihin 103
Kiinnityksen vahvistaminen 206
Kiinnityksen uudistaminen 103
Kiinnityksen kuolettaminen 103
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 103
Kiinnitystiedon merkitseminen velkakirjaan 6,20
Aluksen tai alusrakennuksen poistaminen rekisteristä on maksuton toimenpide.
Asiakirjat euroa
Kansallisuuskirja 206
Väliaikainen kansallisuustodistus 103
Rekisteriote 103
Rasitustodistus 103
Tunnuskirjainpäätös 86
Historiatiedot-asiakirja 86
Muu päätös tai todistus 103
MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET euroa
Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) 26 §:ssä tarkoitetut suoritteet
Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon 120
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta 50
Tukihakemuksen johdosta tehtävä päätös, aluskohtainen
kuuden kalenterikuukauden tukijaksolta 150
yhden kalenterikuukauden tukijaksolta 50
Ennakkoratkaisu, aluskohtainen 300
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991)
4 §:ssä tarkoitettu tukipäätös, aluskohtainen 150
Alennus tai vapautus väylämaksun suorittamisesta 120
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta on maksuton toimenpide, jos poistaminen johtuu aluksen poistumisesta Suomen alusrekisteristä.
HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET euroa
Sivutoimilupa 34
Muu päätös tai todistus 34

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.