272/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 11 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1061/2003) 3 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 §:n 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti asetuksessa 496/2007, seuraavasti:

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, elintarvike- ja terveysosasto sekä yleinen osasto.

Lisäksi ministeriössä on suoraan kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä toimivat henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) apulaisosastopäälliköllä, yksikön päällikkönä toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä, hallintojohtajalla, hallitusneuvoksella, elintarviketurvallisuusjohtajalla, eläinlääkintöneuvoksella, kalastusneuvoksella, kansainvälisten asiain neuvoksella, kaupallisella neuvoksella, maanmittausneuvoksella, maaseutuneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, talousjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, vesihallintojohtajalla, vesihallintoneuvoksella ja ympäristöjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Riitta Itkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.