229/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, 4.2.3 ja 5.1 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 5 kohta asetuksessa 1248/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2008 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2008 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.