216/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (370/1995) 16 § seuraavasti:

16 §
Alusturvallisuuden valvontarikkomus

Laivanisäntä, hänen edustajansa, aluksen päällikkö tai muu aluksen käytöstä vastaava, joka ei noudata valvontaviranomaisen 12 §:n 2 momentin tai 14 §:n 2 momentin nojalla antamaa päätöstä tai määräystä, taikka laivanisäntä tai aluksen päällikkö, joka laiminlyö 11 a §:n mukaisen ennakkoilmoituksen tekemisen, on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, alusturvallisuuden valvontarikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 162/2007
LiVM 4/2008
EV 16/2008

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.