211/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta 18 päivänä tammikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (32/2007) 12 §:n 1 momentti ja 13 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 13 §:n 3 momentti asetuksessa 1058/2007, seuraavasti:

12 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa tuen hakijalta vuonna 2007 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
C1 8,4
C2 9,0
C2 pohjoinen ja saaristo 10,1
C3―P1 13,1
C3―P2 14,8
C3―P3, P4 17,4
C4―P4 22,1
C4―P5 31,3

13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 295 295 371 446 446 631 631
Sonnit 414 422 498 574 574 759 759
Uuhet 390 398 474 935 1049 1225 1225
Kutut 317 325 342 624 670 684 793
Hevoset 383 383 420 383 383 420 420
Siat
Emakot ja karjut 288 250 293 293 293 293 293
Lihasiat ja nuoret siitossiat 288 250 293 293 293 293 293
Kanat, mukaan lukien emokanat 276 240 290 357 357 357 357
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 253 224 277 277 277 277 277
Muu lihasiipikarja 243 215 270 270 270 270 270
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Kutut 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hevoset 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Siat
Emakot ja karjut 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2008.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.