198/2008

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista 15 päivänä joulukuuta 2005 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1051/2005) 1 § seuraavasti:

1 §
JHTT-tutkinnon rakenne

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto), jäljempänä tutkinto, sisältää seuraavat osa-alueet:

1) tilintarkastustietous ja -tekniikka

a) yleinen osuus;

b) julkishallinnon osuus;

c) yksityisen sektorin osuus;

2) tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit; sekä

3) tuloksellisuuden mittaus ja arviointi.

Tutkinnossa hyväksyminen edellyttää kunkin osa-alueen hyväksyttyä suoritusta. Tutkintoon osallistuvan KHT- tai HTM-tutkinnon suorittaneen henkilön tarvitsee kuitenkin suorittaa hyväksytysti vain osa-alueen 1 kohta b ja osa-alue 3.

Hylätty osa voidaan uusia tutkinto-oikeuden voimassaoloajan kuluessa. Tutkintooikeuden voimassaolosta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun asetuksen (468/1999) 3 §:ssä.

Tutkinto järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2008 tutkintoon.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Budjettineuvos
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.