191/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun kalastusasetuksen (1116/1982) 8 a §, 14 §:n 2 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin ne ovat, 8 a § asetuksessa 232/1994, 14 §:n 2 momentti asetuksessa 83/2004 ja 19 § asetuksissa 179/1993 ja 1364/1997, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti ja 13 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Pohjaverkolla ja pohjaverkkopyydyksellä tarkoitetaan pohjaan asetettua verkkoa, joka ei ulotu kolmea metriä lähemmäksi veden pintaa. Pintaverkolla ja pintaverkkopyydyksellä tarkoitetaan pintaan tai lähemmäksi kuin kolme metriä pinnasta asetettua verkkoa.

8 a §

Kalastuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuja ammattimaiseen kalastukseen käytettäviä pyydyksiä ovat:

1) yli 1,5 metriä korkea isorysä;

2) nuotta ja trooli;

3) koukkupyydys tai koukkupyydykset, joissa on enemmän kuin yhteensä 250 koukkua pyyntikuntaa kohden;

4) pintaverkot tai pintaverkkopyydykset, joiden yhteispituus on enemmän kuin 180 metriä pyyntikuntaa kohden.

Edellä 1 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettua kotitarvekalastusta ja virkistyskalastusta saadaan yleisellä vesialueella meressä sekä Suomen talousvyöhykkeellä harjoittaa pohjaverkoilla tai pohjaverkkopyydyksillä, joiden yhteispituus on enintään 600 metriä pyyntikuntaa kohden.

13 §

Ajoverkkojen pitäminen aluksella ja käyttö kalastukseen merialueella on kielletty.

14 §

Merilohen ja meritaimenen kalastusta saa kuitenkin harjoittaa isorysällä, jonka

1) kalapesä on nielua lukuun ottamatta umpinainen ja tehty hylkeen kestävästä, silmäkooltaan enintään 80 millimetriä olevasta hapaasta, jolloin tarvittaessa voidaan osa saaliista hyväkuntoisena päästää takaisin mereen;

2) kalapesän tarkoituksenmukaisilla rakenteilla pyritään estämään hylkeen pääsy kalapesään; sekä

3) muiden osien hapaan silmäkoko on enintään 80 millimetriä tai vähintään 300 millimetriä, taikka ne on tehty hapaasta, joka ei pyydä silmällä.


19 §

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat alimmat mitat leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen mitattuna:

merilohi 60 senttimetriä, paitsi leveysasteen 63°30'N pohjoispuolella Perämerellä 50 senttimetriä;

meritaimen 50 senttimetriä;

järvilohi 40 senttimetriä;

järvitaimen 40 senttimetriä;

nieriä Vuoksen vesistöalueella ja Inarinjärvessä 40 senttimetriä;

kuha 37 senttimetriä;

harjus 30 senttimetriä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kalatalousylitarkastaja
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.