175/2008

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Rautatieviraston maksuista 30 päivänä elokuuta 2006 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (755/2006) 2 ja 3 § sekä asetuksen liite seuraavasti:

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös;

2) liikkuvan kaluston rekisteröinti tietojärjestelmään;

3) liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus;

4) yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston käyttöönottolupa;

5) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1167/2004) 14 §:ssä tarkoitettu erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä;

6) erivapaus terveydentilavaatimuksista;

7) työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen;

8) rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen;

9) kertauskouluttajan hyväksyminen.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) rautatielain (555/2006) 28 §:n 5 momentin (1204/2007) mukainen poikkeuslupa;

2) rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja käyttöönottoluvan muuttaminen;

3) ilmoitetun laitoksen nimeäminen;

4) rautatielain 55 §:ssä tarkoitettu liikennöintilupa;

5) rautatielain 52 tai 65 §:ssä tarkoitetun asian käsittely Rautatievirastossa tai Rautatieviraston päätös tällaisesta asiasta;

6) liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspalveluille rautatielain 60 §:ssä asetettujen vaatimusten tarkastaminen ja hyväksyminen;

7) rautatieyrityksen turvallisuustodistuksen ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusluvan myöntäminen ja hyväksyminen sekä muuttaminen;

8) turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkastaminen ja hyväksyminen;

9) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä annetun valtioneuvoston asetuksen (538/2007) 32 §:ssä tarkoitetun ratapihan turvallisuusselvityksen tarkastaminen ja hyväksyminen;

10) liikenneturvallisuuskoulutusta antavan oppilaitoksen hyväksyminen;

11) liikenneturvallisuustehtävän koulutusohjelman hyväksyminen.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 96 euroa sekä ensimmäiseltä tunnilta että kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008 saakka.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet:
1) Liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös 96 euroa
2) Kalustoyksikön rekisteröinti tietojärjestelmään:
ensimmäiset 50 kpl 50 euroa/kpl
muut kalustoyksiköt 5 euroa/kpl
3) Liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus 20 euroa/kalustoyksikkö
4) Yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston käyttöönottolupa 96 euroa/kalustoyksikkö
5) Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä 96 euroa
6) Erivapaus terveydentilavaatimuksista 176 euroa
7) Työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen 176 euroa
8) Rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen 176 euroa
9) Kertauskouluttajan hyväksyminen 96 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.