170/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain (988/1988) 11 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 686/2002, 573/2007 ja 1156/2007, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Rintamalisä maksetaan kuuden kuukauden maksujaksoin siten, että kunkin vuoden huhtikuussa ja lokakuussa alkavan maksujakson päättyessä maksetaan puolet vuosimäärästä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään maksamisajankohdista tarkemmin.


9 §

Ennakon ja lopullisen valtion osuuden suorittamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §

Rintamalisän saajan on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle nimensä, osoitteensa ja maksuyhteystietojensa muuttumisesta sekä paluustaan Suomeen. Jos tässä pykälässä tarkoitettua selvitystä ei anneta kohtuullisessa määräajassa, joka on asetettu selvitystä pyydettäessä, asia voidaan ratkaista muutoin käytettävissä olevan selvityksen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2008.

HE 177/2007
StVM 2/2008
EV 9/2008

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.