113/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenteessäkäytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

3. Rekisteröintikatsastus, jonka yhteydessä on suoritettu ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 §:ssä tarkoitettujen määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi säädettyjen kohteiden kunnon tarkastus tai todettu vastaava tarkastus suoritetuksi ETA-valtiossa enintään kuusi kuukautta ennen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun määräaikaiskatsastusajan päättymistä tai enintään kuusi kuukautta mainitun määräaikaiskatsastusajan päättymisen jälkeen, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä ajoneuvon kunnon tarkastuksen ajankohtaa seuraavan määräaikaiskatsastusajan päättymiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.