99/2008

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2008 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Verovuodelta 2008 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 33,66 %
Kunnallisveron osuus 57,11 %
Kirkollisveron osuus 3,33 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
― sairaanhoitomaksun osuus 3,93 %
― päivärahamaksun osuus 1,97 %
3 §

Verovuodelta 2008 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2006 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2008 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2008 ja 1 päivän tammikuuta 2007 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2008 ja 1 päivän tammikuuta 2007 jäsenmäärien suhdetta ja vuoden 2008 kirkollisveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Brändö 83 547 9 283
Eckerö 139 833 15 537
Finström 413 335 39 635
Föglö 89 463 10 525
Geta 63 797 6 035
Hammarland 214 557 22 718
Jomala 586 228 51 726
Jämsä 1 039 142
Jämsä-Kuorevesi 81 130
Kumlinge 61 281 6 625
Kökar 48 452 5 238
Lemland 276 956 27 696
Lumparland 68 570 6 301
Maarianhamina 1 917 200 149 781
Naantali 245 000 17 000
Saltvik 273 173 28 924
Sottunga 22 645 2 588
Sund 174 640 18 880
Vårdö 66 483 7 598
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron korotus, euroa Kirkollisveron korotus, euroa
Orivesi 1 039 142 81 130
Rikssvenska Olaus Petri-församlingen 192 000
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.