78/2008

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista 16 päivänä elokuuta 2007 annetun asetuksen (813/2007) 4 § seuraavasti:

4 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) nojalla annettavat päätökset ja todistukset, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) laillistaminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3, 4, ja 5 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 68 €,

b) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6, 7, 8 § 1 momentissa, 12 ja 14 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 300 €,

c) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 13 § 2 momentissa tarkoitettu ehdollinen tunnustamispäätös 270 €,

d) laillistaminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 § 2 momentissa tarkoitetun sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen 30 €,

e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 10, 11 tai 13 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön laillistaminen 300 €,

f) laillistaminen oppilaitoksen yhteishakemuksen perusteella 35 €;

2) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu lupa 300 €. Aiemmin myönnetyn toimiluvan jatkaminen tai luvan jälkeisen ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen 150 €;

3) hyväksyminen ja rekisteröiminen

a) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin johtavan säädetyn koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 68 € silloin, kun kyse on Suomessa koulutuksen suorittaneesta ammattihenkilöstä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun ammattihenkilön nimikesuojauksesta,

b) oppilaitoksen yhteishakemukseen perustuva todistus 35 €,

c) muussa maassa kuin Suomessa koulutuksensa suorittaneiden koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen 300 €;

d) ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 § 2 momentissa tarkoitettu ehdollinen tunnustamispäätös 270 €

e) koulutuksen hyväksyminen ja rekisteröiminen tai nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön rekisteröiminen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 13 § 2 momentissa tarkoitetun sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamisen jälkeen 30 €;

4) hyväksyminen ja rekisteröiminen sääntelemättömän koulutuksen perusteella 240 €;

5) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen ja rekisteröiminen 150 €;

6) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 9 § 3 momentissa tarkoitettu ammattipätevyyden tarkistamista koskeva päätös ja rekisteröiminen 300 €;

7) ammatinharjoittamisoikeudesta, -luvasta, koulutuksesta, erikoispätevyydestä tai nimikesuojatun rekisteröimisestä annettu todistus 60 € ja keskusrekisterin ote 30 €.

Lisäksi hakijalta peritään ulkomailla suoritetun koulutuksen arvioimiseksi pyydetystä korkeakoulun tai oppilaitoksen antamasta lausunnosta peritty maksu, kuitenkin enintään 300 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2008, ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 2009.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.