77/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan turvallisuusluokituksen käyttöön otosta 13 päivänä marraskuuta 2003 annetun valtioneuvoston päätöksen (930/2003) 1 §, sellaisena kuin se on osaksi päätöksessä 941/2006, seuraavasti:

1 §

Turvallisuusselvityksistä annetun lain (177/2002) 14 §:ssä tarkoitettu turvallisuusluokitus otetaan käyttöön seuraavissa valtionhallinnon viranomaisissa tai niiden yksilöidyissä osissa:

1) tasavallan presidentin kanslia;

2) valtioneuvoston kanslian johto ja EU-sihteeristö;

3) ulkoasiainministeriön sekä ulkomaanedustustojen johto;

4) sisäasiainministeriön johto, poliisiosasto, poliisin ohjausryhmä, pelastusosasto ja ministeriön kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä;

5) rajavartiolaitoksen johto ja esikunta;

6) keskusrikospoliisi, liikkuvan poliisin turvallisuusyksikkö ja suojelupoliisi;

7) Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ja hätäkeskuslaitoksen johto;

8) puolustusministeriö ja puolustusvoimat;

9) liikenne- ja viestintäministeriön johto sekä sen hallinnonalan virastojen ja laitosten johto;

10) Tullihallituksen ja tullipiirin johto;

11) oikeuskanslerinviraston johto, valtioneuvostoasiain osasto ja oikeusvalvontaosasto;

12) valtiovarainministeriön valtiovarain controller -toiminto.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.