70/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksutaulukon 1-3 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 ja 3 § asetuksessa 1138/2007, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2008.

Jos patenttihakemuksesta tai patentista suoritettava vuosimaksu, joka erääntyy maksettavaksi tämän asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen, suoritetaan etukäteen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on vuosimaksu suoritettava tämän asetuksen 1 §:n määräisenä.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu 400 €
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta 300 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 30 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Julkaisumaksu 400 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti 300 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 30 €
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista
yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 170 €
4. vuosi 140 €
5. vuosi 155 €
6. vuosi 180 €
7. vuosi 225 €
8. vuosi 265 €
9. vuosi 295 €
10. vuosi 335 €
11. vuosi 390 €
12. vuosi 450 €
13. vuosi 500 €
14. vuosi 550 €
15. vuosi 600 €
16. vuosi 650 €
17. vuosi 700 €
18. vuosi 750 €
19. vuosi 800 €
20. vuosi 850 €
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Ratkaisumaksu patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännöksen 26bis.3 mukaan 250 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 40 €
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 150 €
muut patenttiasiat 150 €
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 400 €
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan, kun hakemus on tehty sähköisesti 300 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 30 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 250 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Lähettämismaksu 135 €
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 250 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1a mukaan 1 615 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2a mukaan 1 615 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1b mukaan 550 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3a mukaan 550 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b, 71.2b ja 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus 945 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta
Jos Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt aiemmin kansallisen uutuustutkimuksen hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on ollut hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 100 % suoritetusta kansallisesta hakemusmaksusta 100 %
Palautus uutuustutkimusmaksusta
Jos Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin tehnyt kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta, on palautuksen määrä 50 tai 100 % aiemmin suoritetusta tutkimusmaksusta riippuen siitä, kuinka paljon Patentti- ja rekisterihallitus hyötyy tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 50 tai 100 %
3 §
Eurooppapatentti
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin, 70 q §:n 1 momentin tai 70 t §:n 2 momentin mukaan
julkaisumaksu 400 €
julkaisumaksu, kun käännös on toimitettu sähköisesti 300 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan.
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Muutoksenhakumaksu 150 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.