52/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008

Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (687/2007) 15 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4―5 momenteiksi seuraavasti:

15 §
Oikeus käyttää virkapukua, virka-asematunnuksia ja muita tunnuksia

Pelastuslain (468/2003) 35 §:n 3 momentissa tarkoitetuista puolustusvoimien palotarkastuksista huolehtivat puolustusvoimien virkamiehet voivat käyttää tämän asetuksen mukaisia asusteita puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapukuna. Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa voi käyttää 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virka-asematunnuksia lukuun ottamatta 5―8 kohdissa tarkoitettuja tunnuksia. Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa voi käyttää lisäksi 9 §:n 1 momentin 2 ja 10―19 kohdissa tarkoitettuja muita tunnuksia. Käytettäessä tämän asetuksen mukaisia asusteita puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapukuna tulee paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa etuosassa olla nimilaatta, jossa on mustalla pohjalla keltainen teksti "PUOLUSTUSVOIMAT". Puolustusvoimien pelastushenkilöstön virkapuvussa käytettävistä tämän asetuksen mukaisista virka-asematunnuksista Pääesikunta sopii sisäasiainministeriön kanssa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Mika Kättö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.