21/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä 3 päivänä marraskuuta 2006 annettuun oikeusministeriön asetukseen (965/2006) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Saamelaiskäräjien vaalien vaaliasiakirjat ja muu vaaleissa käytetty aineisto tulee säilyttää siten, että tietosuoja on varmistettu. Asiakirjojen säilyttämisestä pysyvästi säädetään arkistolain (831/1994) 8 §:ssä. Muut asiakirjat säilytetään, kunnes seuraavat vaalit on toimitettu, lupahakemukset ja niihin saadut vastaukset sekä määräyskirjat kuitenkin vaalilautakunnan päättämän määräajan.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Mirja Kurkinen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.