19/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaattien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Perfluorioktaanisulfonaattien sekä niitä sisältävien valmisteiden, puolivalmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttaminen ja käyttö kielletään tai sitä rajoitetaan liitteen mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta tutkimus- ja kehitystoimintaan ja analyysitarkoituksiin.

2 §

Tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta säädetään kemikaalilaissa (744/1989).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/122/EY, EUVL N:o L 372, 27.12.2006, s. 32-33

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.