8/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Suoritteita, joista peritään kiinteä maksu, ovat:

1) yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:

a) uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnonperusmaksu 6 700 euroa

b) lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiohjelmassa kaksi sijaintikuntavaihtoehtoa tai sitä useampi sijaintikuntavaihtoehto; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 1 700 euroa

c) toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 3 400 euroa

2) yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta:

a) uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnonperusmaksu 8 400 euroa

b) lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiselostuksessa kaksi sijaintikuntavaihtoehtoa tai sitä useampi sijaintikuntavaihtoehto; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 2 500 euroa

c) toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 5 000 euroa

Yhtä useampaa ydinlaitosta koskevasta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta peritään 1 momentissa säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodostavat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yhtenäisen kokonaisuuden.

3 §

Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arviointiselostusta koskevasta menettelystä peritään arviointiohjelman tai arviointiselostuksen käsittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta maksusta, jos työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö perii hankkeesta vastaavalta ministeriön suorittamat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyvien ostopalvelujen kustannukset sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannukset.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon antamista varten toimitettuihin arviointiohjelmiin ja arviointiselostuksiin.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.