1498/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1448/2006) 4 §:n 1 kohta sekä

muutetaan 2 §:n 1 kohta ja 14 § seuraavasti:

2 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa säädetään:

1) päättää koulutuskeskuksen toimintalinjoista sekä neuvottelutavoitteista Rikosseuraamusviraston kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten;


14 §
Virkavapaus

Virkavapauden johtajalle myöntää Rikosseuraamusvirasto ja muulle virkamiehelle johtaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.