1483/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Lontoossa 28 päivänä huhtikuuta 1989 tehty vuoden 1989 kansainvälinen meripelastusyleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 17 päivänä marraskuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 2006 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen Merenkulkujärjestön IMO:n pääsihteerin huostaan 12 päivänä tammikuuta 2007, tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Vuoden 1989 kansainvälistä meripelastusyleissopimusta koskevan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on tehnyt varauman sopimuksen 30 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisesti. Suomi ei sovella yleissopimusta silloin, kun kyseessä oleva omaisuus on merenkulun kulttuuriperintöä, jolla on esihistoriallista, arkeologista tai historiallista arvoa ja se sijaitsee merenpohjassa.

3 §

Vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annettu laki (1362/2006) tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2008.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2008.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 107/2007)

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.