1474/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun opetusministeriön asetuksen (737/2007) 3 §:n 5 momentti sekä

muutetaan 3 §:n 4 momentti seuraavasti:

3 §
Yliopistojen muut julkisoikeudelliset suoritteet

Hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista peritään kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 200 euroa. Lääkärin, eläinlääkärin ja erikoiseläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista peritään kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 1 300 euroa. Muiden ammattihenkilöiden kelpoisuuskokeen järjestämisestä peritään kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa. Kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta peritään sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.