1431/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 12 §:n 1 momentin 6 a kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 877/2004, seuraavasti:

12 §

Muistutustietoina merkitään rekisteriin:


6 a) yrityskiinnityslain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu sulautuminen, jakautuminen ja kotipaikan siirtäminen sekä näiden yhteydessä Suomeen perustettavan sivuliikkeen rekisteröiminen;Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY; EYVL N:o L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.