1430/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan 23 helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 20 c §, sellaisena kuin se on asetuksessa 914/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 d § seuraavasti:

20 c §

Jos valtioiden rajat ylittävää sulautumista tai jakautumista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen taikka eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan perustamista tai kotipaikan siirtämistä koskevaan ilmoitukseen liitettäviä asiakirjoja ja selvityksiä ei ole laadittu suomeksi tai ruotsiksi, ilmoitukseen ja hakemukseen on liitettävä myös kielilain (423/2003) 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu virallinen käännös muulla kielellä laaditusta asiakirjasta tai selvityksestä. Patentti- ja rekisterihallitus voi ilmoitusvelvollisen hakemuksesta antaa suostumuksen asiakirjojen ja selvitysten antamiseen muulla kielellä.

20 d §

Jos valtioiden rajat ylittävän sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomeen, täytäntöönpanoilmoitukseen on liitettävä edellä tässä asetuksessa mainitun lisäksi selvitys siitä, että sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvat ulkomaiset yhteisöt ovat hyväksyneet sulautumista tai jakautumista vastustaneiden suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajien lunastusoikeuden tai suomalaisen osuuskunnan jäsenien ja muiden oikeudenhaltijoiden ylimääräisen palautusoikeuden taikka oikeuden lunastukseen. Ilmoitukseen on lisäksi liitettävä selvitys siitä, että henkilöstön edustamista koskevat säännöt on määritelty henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain (725/1990) mukaisesti.

Jos valtioiden rajat ylittävän sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään toiseen valtioon, sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanolupahakemukseen on liitettävä edellä tässä asetuksessa mainitun lisäksi selvitys siitä, että sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvat ulkomaiset yhteisöt ovat hyväksyneet 1 momentissa mainitut lunastus- tai palautusoikeudet. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys henkilöstön osallistumisen järjestämisestä vastaanottavassa ulkomaisessa yhteisössä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY; EYVL N:o L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.