1358/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008 työttömyysvakuutusmaksuista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 14 §:n 2 momentin, 16 §:n ja 18 §:n 4 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 4 ja 5 momentti laissa 1352/2007:

1 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,34 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,7 prosenttia palkasta palkkasumman 1 686 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,9 prosenttia palkasta.

2 §

Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,12 prosenttia osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä.

3 §

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitettujen palkkojen määrästä palkkasumman 1 686 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,9 prosenttia.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2008 maksettaviin työttömyysvakuutusmaksuihin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Esko Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.