1345/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista 13 päivänä syyskuuta 2007 annetun asetuksen (855/2007) 1―7 § ja

lisätään asetukseen uusi 9 § seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 15 404 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0–6-vuotiaat 5 931,23 721,07
7–64-vuotiaat 291,63 822,39
65–74-vuotiaat 781,55 1 943,12
75–84-vuotiaat 4 712,66 3 748,02
85 vuotta täyttäneet 13 129,18 6 505,61
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 525,26 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 47,91 euroa.

4 §

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 14,28 euroa.

5 §

Lastensuojelun tarpeen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 40,36 euroa.

6 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 355,29 euroa.

7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 973,52 euroa kunnan asukasta kohden.

9 §

Kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämiseksi maksettava valtionosuuden lisäys on 3,43 euroa kunnan asukasta kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Kansliapäällikkö
Kari Välimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.