1250/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poliisikoulutuksesta 4 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain (68/2005) 18 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 103/2007:

1 §
Palkkaus ja päiväraha

Poliisiammattikorkeakoulu maksaa poliisikokelaalle opiskelun lähiopetusjaksojen päiviltä 3,60 euron päivärahan. Poliisiyksikkö, jossa nuorempi konstaapeli suorittaa työharjoittelun tai ammattiopintoihin kuuluvan kenttätyöjakson, maksaa tälle työharjoittelun ja kenttätyöjakson ajalta poliisitoimen palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkauksen.

Poliisiyksikkö maksaa Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevalle virkamiehelleen opiskeluajalta poliisitoimen palkkauksesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkauksen.

Poliisiyksikkö maksaa Poliisiammattikorkeakoulussa opiskelijana olevalle virkamiehelleen päivärahaa ja kurssipäivärahaa matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

2 §
Majoitus ja ruoka

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää virkatutkintokoulutuksessa olevalle maksuttoman majoituksen ja ruokailun tutkintoon kuuluvien lähiopetusjaksojen ajaksi. Majoitusta ja ruokailua ei järjestetä opiskelun kesä-, joulu- ja pääsiäistaukojen aikana.

3 §
Varusteet

Poliisiammattikorkeakoulu hankkii poliisikokelaalle virkapuvun. Virkapuvun hankinnasta aiheutuvien kustannusten jako poliisikokelaan ja Poliisiammattikorkeakoulun välillä määräytyy valtion virkapukuavustuksista annetussa asetuksessa (850/1969) säädettyjen periaatteiden ja poliisin ylijohdon poliisin virkapuvusta antaman määräyksen mukaisesti.

4 §
Terveydenhoito

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää virkatutkintokoulutuksen lähiopetusjaksojen opiskelijoille maksuttoman yleislääkäritasoisen terveydenhuollon sekä kiireellisessä tapauksessa sairaanhoitopalvelut, johon opiskelijalla on oikeus poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005) säädetyin edellytyksin.

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää tarvittaessa terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheutuvissa töissä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1485/2001) ja työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun terveystarkastuksen henkilön soveltuvuudesta erityistä tapaturman tai sairauden vaaraa aiheuttavaan työhön ennen perustutkintokoulutukseen sisältyvän työharjoittelujakson alkamista.

Vamman tai sairauden korvaamisesta säädetään opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa (1318/2002).

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan poliisioppilaitosten opiskelijoiden opintososiaalisista eduista 12 päivänä toukokuuta 2005 annettu sisäasiainministeriön asetus (286/2005).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.