1247/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan poliisikoulutuksesta 12 päivänä toukokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (283/2005) 7 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 1―4 §, 8 §:n 1 momentti ja 9 § seuraavasti:

1 §
Poliisiammattikorkeakoulun hallitus

Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa tulee olla opetusalan, poliisialan ja poliisitoimintaan liittyvien muiden sidosryhmien edustajia. Hallituksessa tulee olla Poliisiammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon maan molempien kieliryhmien edustus.

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on kehittää, ohjata ja seurata Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus:

1) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen ja vähintään 45 opintopisteen erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmien vahvistamiseksi;

2) tekee poliisin ylijohdolle esityksen poliisin tutkintokoulutuksen valintaperusteiden vahvistamiseksi;

3) asettaa Poliisiammattikorkeakoulun valintatoimikunnat;

4) ratkaisee hallituksen käsiteltäviksi säädetyt oikaisuvaatimukset;

5) hyväksyy ja allekirjoittaa Poliisiammattikorkeakoulun toimintakertomuksen;

6) antaa sisäasiainministeriölle lausunnon rehtorin viran hakijoista;

7) käsittelee muut asian laadun mukaan hallituksen käsiteltäviksi kuuluvat Poliisiammattikorkeakoulua koskevat asiat.

3 §
Hallituksen päätöksentekomenettely

Esittelijänä hallituksessa toimii Poliisiammattikorkeakoulun rehtori tai hänen määräämänsä Poliisiammattikorkeakoulun virkamies.

4 §
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin tehtävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa Poliisiammattikorkeakoulun toimintaa;

2) vastata Poliisiammattikorkeakoulun toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) vastata Poliisiammattikorkeakoulun tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

8 §
Opiskelijavalinnoista ilmoittaminen

Opiskelijavalintaa koskevat tiedoksiannot voidaan antaa julkistamalla tulokset Poliisiammattikorkeakoulun ilmoitustaululla ennalta ilmoitettuna ajankohtana. Valinnasta on ilmoitettava valituksi tulleille myös henkilökohtaisesti.


9 §
Poliisin henkilöstöön kuulumattomien opiskeluoikeus

Poliisiammattikorkeakouluun voidaan poliisin ylijohdon tekemien linjausten mukaisesti Poliisiammattikorkeakoulun päätöksellä ottaa opiskelemaan muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.