1244/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministerin asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 7 § sekä

muutetaan 8 §:n 1 momentin 4, 6, 7 ja 8 kohta, 3 ja 4 momentti, 8 a § sekä 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1112/2006, seuraavasti:

8 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun, jonka suuruus on vuosittain seuraava:


4) maksu palvelunumerosarjasta ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
neljällä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 600 euroa
vähintään viidellä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 120 euroa
kolmella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 25 000 euroa
neljällä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 5 000 euroa
viidellä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 1 000 euroa
vähintään kuudella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 200 euroa

6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG) 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
matkaviestinverkkotunnus (MNC) 340 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
matkapuhelimen SIM-kortin tunniste (IIN) 170 euroa
7) maksu suoraan palveluntuottajalle myönnetystä lyhytsanomapalvelunumerosta ja valtakunnallisesta puhelinverkon palvelunumerosta:
viisinumeroinen numero 120 euroa
kuusinumeroinen numero 80 euroa

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta teleyritysten yhteiseen käyttöön osoitetusta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1.1.―31.3., 1.4.―30.6., 1.7.―30.9. ja 1.10.―31.12. Lyhytsanomapalvelunumeromaksut ja maksut valtakunnallisista puhelinverkon palvelunumeroista laskutetaan vuosittain kahdessa erässä 1.1.―30.6. ja 1.7.―31.12.

8 a §
ENUM- tunnuksen rekisteröinti- ja vuosimaksu

ENUM-tunnuksella tarkoitetaan puhelinverkon numerosta tai numeroalueesta muodostettua verkkotunnusta. ENUM-tunnuksen rekisteröimisestä ja rekisteröintitietojen muuttamisesta peritään rekisteröintimaksuna 0,5 euroa.

Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä voimassaolevista ENUM- tunnuksista peritään 0,5 euron suuruinen vuosimaksu.

9 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämisestä, muutoksesta, siirrosta ja uudistamisesta peritään 43 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2007

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.