1243/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1146/2004) 3 §:n 4 momentti sekä

muutetaan 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Jos henkilö on saanut opintotukilain (65/1994) mukaista tukea ulkomailla opiskelua varten, hänen on 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suoritettuaan ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle sen määräämällä tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot ulkomailla suoritetusta tutkinnosta. Jos henkilö on saanut Ahvenanmaan maakuntalainsäädännön mukaista opintotukea ulkomailla opiskelua varten, hänen on kuitenkin ilmoitettava edellä tarkoitetut tiedot ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tasavallan presidentin asetuksessa säädetylle viranomaiselle sen määräämällä tavalla.

5 §

Kansaneläkelaitos ja Ahvenanmaan kotihoidon tukea maksanut kunta on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat tiedot edellä 2 §:ssä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetuista kotihoidontukea saavista vanhemmista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä tekemään ansiotyötä alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi. Lisäksi Kansaneläkelaitos on velvollinen ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat 4 §:ssä tarkoitetut tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.