1238/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 2 §, 10 §:n 2 momentti, 10 c §:n 2 ja 4 momentti ja liite 1,

sellaisina kuin ne ovat 2 §, 10 c §:n 2 ja 4 momentti ja liite 1 asetuksessa 1376/2006 ja 10 §:n 2 momentti asetuksessa 1383/2003, seuraavasti:

2 §

Yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat:

ehec-infektio

hepatiitti A

influenssa A -viruksen alatyyppi H5N1 siihen saakka kunnes Maailman terveysjärjestö ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi

isorokko

keltakuume

kolera

kuppa

kurkkumätä

lavantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellojen aiheuttamat taudit

meningokokin aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

pernarutto

polio

rutto

sars

shigellapunatauti

tuberkuloosi ja

virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet,

ei kuitenkaan myyräkuume.

Ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

botulismi

Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti

ekinokokkoosi

hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

hepatiitti B

hepatiitti C

hinkuyskä

hiv-infektio

sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot

legionelloosi

listerioosi

malaria

muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi

puutiaisaivokuume

rabies

sankkerit

sikotauti

tippuri

tuhkarokko ja

vihurirokko.

10 §

Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa tapauksen toteamisesta. Erityisen kiireellisessä tapauksessa lääkärin on tehtävä alustava ilmoitus välittömästi puhelimitse terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja Kansanterveyslaitokseen. Puhelimitse tehty alustava ilmoitus on vahvistettava kirjallisella tartuntatauti-ilmoituksella tapauksen varmistuessa. Ilmoitus tuberkuloosista on tehtävä, kun tartunta on todettu sekä hoidon päätyttyä.


10 c §

Yhdistämisaikaväli on 50 vuotta, jos kyseessä on lavantauti, pikkulavantauti, kuppa, tuberkuloosi, hepatiitti B, hepatiitti C, hiv-infektio, muu mykobakteeritauti kuin tuberkuloosi, hepatiitti D-viruksen aiheuttama tauti, HTL-viruksen aiheuttama tauti, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti taikka metisilliinille, oksasilliinille resistentin Staphylococcus aureus-kannan (MRSA) tai vankomysiinille resistentin stafylokokkikannan (VRSA), vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE) tai III polven kefalosporiineille alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama infektio lukuun ottamatta septisiä infektioita ja aivokalvontulehduksia.


Yhdistämisaikaväli on kolme kuukautta, jos kyseessä on meningokokin aiheuttama septinen tauti tai aivokalvontulehdus, tippuri, clostridium difficilen, hemofiluksen, MRSA:n, VRSA:n, VRE:n tai III polven kefalosporiineille alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama septinen tauti ja aivokalvotulehdus, sukupuoliteitse leviävä klamydiainfektio, pehmeä sankkeri, muu veren ja selkäydinnesteen bakteeri- tai viruslöydös taikka astroviruksen, influenssaviruksen, parain-fluenssaviruksen, kalikiviruksen (sisältää noroviruksen), respiratory syncytial -viruksen, rinoviruksen ja rotaviruksen aiheuttama tauti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Liite 1

Tartuntatautiasetuksen 10 §:ssä tarkoitettuja muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksiä ovat kaikki mikrobit, jotka on todettu verestä tai selkäydinnesteestä ja näiden lisäksi:

Bakteerit:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brusellat

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRE)

Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)

Francisella tularensis

Kampylobakteerit

Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)

Leptospirat

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (metisilliinille/oksasilliinille resistentit kannat, MRSA)

Stafylokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRSA)

Vibrio parahaemolyticus ja

Yersiniat.

Virukset:

Adenovirukset

Astrovirukset

Coxsackievirukset

Denguevirukset

Echovirukset

Enterovirukset

Hepatiitti D ja E -virukset

HTL -virukset

Influenssavirukset

Japanin B -enkefaliittivirus

Kalikivirus (sisältää noroviruksen)

Parainfluenssavirukset

Parvovirus

Puumalavirus (myyräkuumevirus)

Puutiaisenkefaliittivirus

Respiratory syncytial -virus

Rinovirus

Rotavirukset ja

Sindbisvirus.

Varicella-zoster -virus

Alkueläimet:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filariat

Giardia lamblia

Leishmaniat

Skistosomat

Toxoplasma gondii ja

Trichinella spiralis.

Sienet:

Pneumocystis carinii.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.